top of page

Tai Chi Chuan ve Taoculuk


Tai Chi uygulamalarının (Tai Chi Ch'uan, Tai Chi Jien, Push Hands, Dalü vs...)ne olduğunu anlayabilmek için Taoculuğun ne olduğunu biraz bilmek gerekir. Taoculuk, Konfiçyusculuk ve Zen Budacılığı ile Çin Kültürünün üçlü sac ayağını oluşturur. Taocu bilgeler binlerce yıl önce, evren içinde insan olarak ve eylemimizle nerede durduğumuzu sorgulamışlar. Doğayı gözlemişler, doğa yasalarını anlamaya çalışmışlar. Doğanın bir mesajı olduğunu görmüşler. Bu mesajın da insan yaşamına taşınması gerektiğini, bu olmadığında sıkışmış, daralmış, mutluluğu bir türlü yakalayamayan yaşamların ortaya çıkacağını vurgulamışlar. Bu mesaj çok sade bir ifade ile şudur; davranışlarında sabırlı, esnek ve yumuşak ol. Çevrenle, doğayla uyumlu, akarak yaşa. Sert olan kırılır. Saldırgan yenilmeye mahkumdur.

Taocu ustalar bu yüzden suyu kendilerine örnek seçmişlerdir. Yatağında sabırla akan bir nehir kendisinden çok sert olan taşı, toprağı alır götürür. Sert kayaları oyar, kanyonlar yaratır. Yumuşak olanın serti yenmesidir bu. Kurumuş bir ağaç gövdesi düşünün. Sert bir rüzgar onu kırabilir. Oysa aynı rüzgar, dallarını esnekliği ile kendisine bırakmış canlı, yaş bir söğüt ağacına bir şey yapamaz. Yelkenini rüzgar yönüne göre doğru açmış tekne hızla yol alır.

Üç Öğretmen Ortada Buda, solda Konfiçyus ve sağda elinde T'ai Chi sembolü, Yin-Yang motifi ile öğretisini sunan Lao Tse.

Çin’de 300 çeşit savaş sanatları yelpazesinin yumuşak yumruk ucunda yer alan T’ai Chi, bu mesajı hareketlerine sindirmiştir. Yani Taoculuk, T'ai Chi uygulamalarının kaynağı olmuştur. Bu yüzden yalnızca sağlığımıza iyi gelen bir hareket sistemi değil, olgunlaşma -bilgeleşme yoludur. Bir yaşama kalitesi yükseltme yoludur. Hareketler daima döngüsel, yumuşak, görsel açıdan da çok estetiktir. Bilge Lao Tse’nin 2500 yıl önce yazdığı, aktaracağımız şu iki mesel her şeyi özetliyor:

insanoğlu doğduğu zaman

yumuşaktır ve zayıf

öldüğü zaman sert ve güçlüdür

bin bir tür dünyaya geldiğinde

yumuşaktırlar ve ince

öldüklerinde kuru ve katıdırlar

demek sert ve güçlü yandaşıdır ölümün

yumuşak ve zayıf yandaşıdır yaşamın

demek güçlü ordu kazanamaz savaşı

sağlam gövdeli ağaç kurtulamaz baltadan

güçlü ve büyük olan yenilir

yumuşak ve zayıf olan kazanır

Mesel 76

su kadar yumuşak ve zayıf şey yok

ama serti ve güçlüyü yenmede

üstüne yoktur onun

değişmez bu

zayıfın güçlüyü yendiğini

yumuşağın katıyı oyduğunu

göğün altında bilmeyen yoktur ya

yine de kimse uyamaz buna...

Mesel 78

Yin-Yang:

Bu sembol, YiN-YANG motifi, T’ai Chi sembolüdür Taoculuk da Tai Chi’nin kaynağıdır. Taoculuğun tüm varoluşa yaklaşımı Tai Chi’de harekete dönüşmüştür. Bu yüzden de Tai Chi uygulamalarına harekete dönüşmüş bilgelik öğretisidir diyebiliriz. Taoculuk’da tüm varoluş BiR’i, TAO’yu oluştururken karşıtlıklara bölünmüştür. Kadın-erkek, sıcak-soğuk, kutuplar (kuzey-güney), iyi-kötü, ışık-gölge. Biri tek başına var olamaz. Karşıttırlar ama bir aradadırlar. Doğada zıtlar bir arada, doğa yasaları ile uyum içinde bir arada devinirler. Galiba sadece insan türü bu olağanüstü zincir içinde artık arsızlık boyutunda uyumsuzlaşıyor. Doğanın diğer varlıklarına verdiğimiz zarar bir yana, kendi türümüz içinde uyumu ne kadar yakalayabiliyoruz ki? İşte bu Tai Chi sembolü, varoluştaki bölünmüşlüğün birliğini anlatır.

Son Paylaşımlar

Arşiv

Etiketlere Göre Ara

Bizi Takip Edin

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page